Jerone Group Oy:n tietosuojaseloste

Jerone kerää tietoja asiakkaistaan sekä verkkokauppansa käyttäjistä, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään mm. turvallisen palvelun toimittamiseen sekä asiakaspalvelun laadun ja verkkokaupan kehittämiseen.

Jerone kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.  Jerone ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen 7. kohdassa mainituissa tarkoituksissa.


Rekisterin pitäjä:

Jerone Group Oy ( Y-tunnus: 2381931-8)

Yhteystiedot:
Sulapuronkatu 1
33700 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Puh. 0408280202
Sähköposti: asiakaspalvelu (at) jerone.fi


Rekisterin nimi:

Jeronen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollisuus lähettää asiakkaalle markkinointiviestejä, mikäli asiakas on antanut tähän erillisen suostumuksen asiakastiliä tehdessään. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai tilaa tuotteita. Markkinointikielto valitaan rekisteröityessä. Asiakas voi muuttaa myöhemmin markkinointikieltoaan.

Tietojen luovutukset

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri säilytetään sähköisessä muodossa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät. 


Muuta:
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tilauksen tehneet asiakkaat saavat sähköpostitse uutiskirjeen, jonka voi irtisanoa painamalla kirjeen lopussa olevaa peru uutiskirje -nappia. Uutiskirjelistallemme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan linkin kautta.  Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).